Dedikation

Denne bog er dedikeret til alle de hjælpsomme mennesker, som vi har mødt på vores sommerhusferier.
Tak, fordi I gav jer tid til at hjælpe os!
I har sikkert efterfølgende tænkt over, hvad de blinde mænd dog havde ”gang i”. Derfor denne tilbagemelding til jer.
Bogen er også for andre synshandicappede, der måske vil lade sig underholde og inspirere af mine erindringer fra vores mange sjove og tankevækkende oplevelser på de årlige sommerhusferier.
God fornøjelse!